Warunki rezygnacji z usługi lub zmiany terminu

  Warunki rezygnacji z usługi przez Klienta

  W przypadku wykupionego pojedynczego treningu lub dodatkowej konsultacji uzupełniającej, także w wersji online

  Wpłata zostanie niezwłocznie zwrócona przelewem zwrotnym, jeśli rezygnacja zostanie zgłoszona mailowo lub smsem najpóźniej na dwie godziny przed planowanym spotkaniem. W przeciwnym wypadku, spotkanie zostanie uznane za odbyte, a wpłata nie będzie podlegała zwrotowi.

  W przypadku wykupionego pakietu treningów lub konsultacji behawioralnej (4-tygodniowy pakiet), także w wersji online

  Wpłata zostanie niezwłocznie zwrócona przelewem zwrotnym, jeśli rezygnacja zostanie zgłoszona mailowo lub smsem najpóźniej na dwie godziny przed planowanym pierwszym spotkaniem.

  Wpłata nie podlega zwrotowi w przypadku:

   • zgłoszenia rezygnacji z pakietu/konsultacji na mniej niż dwie godziny przed pierwszym spotkaniem
   • rezygnacji z części pakietu już po odbyciu pierwszego lub kolejnych spotkań

  Warunki zmiany terminu treningu/konsultacji przez Klienta

  W przypadku wykupionego pojedynczego treningu lub dodatkowej konsultacji uzupełniającej, także w wersji online

  Termin spotkania można zmienić bez ponoszenia dodatkowych opłat pod warunkiem zgłoszenia takiej potrzeby mailowo lub smsem najpóźniej na dwie godziny przed planowanym spotkaniem. W przeciwnym wypadku, spotkanie zostanie uznane za odbyte, a wpłata nie będzie podlegała zwrotowi.

  W przypadku wykupionego pakietu treningów lub konsultacji behawioralnej (4-tygodniowy pakiet), także w wersji online

  Termin pojedynczego spotkania wchodzącego w skład pakietu można zmienić w okresie obowiązywania tego pakietu bez ponoszenia dodatkowych opłat pod warunkiem zgłoszenia takiej potrzeby mailowo lub smsem najpóźniej na dwie godziny przed planowanym spotkaniem. W przeciwnym wypadku, spotkanie zostanie uznane za odbyte, a część wpłaty przypadająca proporcjonalnie na to spotkanie nie będzie podlegała zwrotowi.

  Spotkania wchodzące w skład pakietu ale niewykorzystane z winy Klienta w okresie obowiązywania tego pakietu ulegają przepadkowi, a część wpłaty przypadająca proporcjonalnie na te spotkania nie będzie podlegała zwrotowi.

  Zmiana terminu lub odwołanie spotkania z winy trenera/behawiorysty

  W przypadku wykupionego pojedynczego treningu lub dodatkowej konsultacji uzupełniającej, także w wersji online

  Wpłata podlega niezwłocznemu zwrotowi przelewem zwrotnym lub umawiany jest inny termin spotkania (do decyzji Klienta).

  W przypadku wykupionego pakietu treningów lub konsultacji behawioralnej (4-tygodniowy pakiet), także w wersji online

  W przypadku zmiany terminu/odwołania treningu lub konsultacji jeszcze przed pierwszym spotkaniem, zgodnie z decyzją Klienta:

   • wpłata podlega niezwłocznemu zwrotowi w całości przelewem zwrotnym, lub
   • umawiany jest inny termin spotkania i rozpoczęcie obowiązywania pakietu liczone jest od tego nowego terminu.

  W przypadku zmiany terminu/odwołania pojedynczego treningu lub konsultacji uzupełniającej, wchodzącego w skład pakietu, zgodnie z decyzją Klienta:

   • część wpłaty przypadająca proporcjonalnie na to spotkanie podlega niezwłocznemu zwrotowi przelewem zwrotnym, lub
   • umawiany jest inny termin spotkania i okres obowiązywania pakietu przedłużony zostaje o dodatkowe 14 dni.
  • PSIAKI POZNANIAKI AGNIESZKA KAUCH

  • UL. J. H. DĄBROWSKIEGO 9

  • 62-090 KRZYSZKOWO, GM. ROKIETNICA